Home

ster6-trans

Samen bestrijken de negen Partnerinstellingen van het Joods Zorgcircuit alle aspecten van kwalitatief hoogwaardige zorg, voor jong en oud. Zorg die is afgestemd op de behoeften van de doelgroep, waarbij rekening wordt gehouden met de Joodse identiteit! In alle instellingen van het Joods Zorgcircuit wordt de traditioneel Joodse levenswijze gehanteerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld Joodse feestdagen en tradities.

Kennis en ervaring met de achtergrond van de Joden in Nederland en het religieuze Jodendom is van belang om succesvol om te gaan met deze cliënten. De partners in het Joods Zorgcircuit beschikken over deze speciale kennis en ervaring.